Android, Windows 10

Project Latte sẽ đưa các ứng dụng Android gốc lên Windows 10 Desktop

Microsoft đang làm việc trên một lớp phần mềm mới cho phép các ứng dụng Android chạy trong Windows 10 mà không cần sửa đổi từ các nhà phát triển ứng dụng (hoặc với một số sửa đổi nhỏ đối với một số ứng dụng). Hiện được gọi là Project Latte, nó cũng sẽ cho phép các nhà phát triển xuất bản ứng dụng Android của họ trên Microsoft Store, vì vậy người dùng sẽ có thể