Android, Google Chrome

Chia sẻ lân cận đến với Chrome trên Android và Máy tính để bàn

Google đang phát triển một tính năng mới, Nearby Share, là một giao thức chia sẻ tệp hiện đại, dự kiến ​​sẽ hỗ trợ Chrome OS, Windows, macOS và Linux. Nó sẽ sử dụng Bluetooth để chuyển tệp giữa các thiết bị một cách dễ dàng. Quảng cáo Tính năng mới sẽ cho phép người dùng bỏ qua ghép nối Bluetooth. Nó sẽ tự động tìm kiếm Lân cận

Bật Trình lập lịch tải xuống sau trong Chrome trên Android

Cách bật Trình lập lịch tải xuống sau trong Chrome trên Android Chrome trên Android sẽ cho phép lập lịch tải xuống. Google đang làm việc để thêm tính năng lên lịch tải xuống. Hiện đã có trong phiên bản ứng dụng Canary, tùy chọn mới cho phép tải xuống tệp ngay bây giờ, vào lần tiếp theo bạn kết nối với mạng Wi-Fi hoặc